Zasady rezygnacji

- Za każde zarezerwowane miejsce w ośrodku pobieramy zadatek w wysokości 600 zł od osoby, którą należy wpłacić w terminie wyznaczonym przez pracownika recepcji.

- Dopuszczamy możliwość jednokrotnej zmiany terminu turnusu.

- W przypadku rezygnacji po zmianie terminu zadatek nie będzie zwracany.

- Zwrot wpłaconego zadatku następuje tylko w uzasadnionych przypadkach losowych, takich jak: pobyt w szpitalu, pogrzeb w rodzinie, pożar, powódź, wypadki komunikacyjne. 
(takie uzasadnienie wymaga udokumentowania).

- W innych przypadkach nie będziemy dokonywać zwrotu zadatku!