Zasady rezygnacji

- Za każde zarezerwowane miejsce w ośrodku pobieramy zadatek w wysokości 200 zł od osoby, którą należy wpłacić w terminie wyznaczonym przez pracownika recepcji.


- Zwrot wpłaconego zadatku następuje tylko w uzasadnionych przypadkach losowych, takich jak: pobyt w szpitalu, pogrzeb w rodzinie, pożar, powódź, wypadki komunikacyjne. 

(takie uzasadnienie wymaga udokumentowania).


- W przypadku rezygnacji z turnusu przez kuracjusza w terminie 30 dni i krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia turnusu zadatku nie zwracamy.


- W przypadku rezygnacji z turnusu przez kuracjusza w terminie dłuższym niż 30 dni potrącamy jedynie 100 zł jako koszty manipulacyjne. Dopuszczamy możliwość jednokrotnej zmiany terminu turnusu przez kuracjusza. 


W przypadku rezygnacji po zmianie terminu zadatek nie będzie zwracany.