Ustawienia ułatwień dostępności

Zasady rezygnacji

  • Za każde zarezerwowane miejsce w ośrodku pobieramy zadatek w wysokości 600 zł od osoby, którą należy wpłacić w terminie wyznaczonym przez pracownika recepcji.
  • Dopuszczamy możliwość jednokrotnej zmiany terminu turnusu.
  • W przypadku rezygnacji po zmianie terminu zadatek nie będzie zwracany.
  • Zwrot wpłaconego zadatku następuje tylko w uzasadnionych przypadkach losowych, takich jak: pobyt w szpitalu, pogrzeb w rodzinie, pożar, powódź, wypadki komunikacyjne. (takie uzasadnienie wymaga udokumentowania).
  • W innych przypadkach nie będziemy dokonywać zwrotu zadatku!
Designed and created by:
szymansky logo